Moduł dla Prestashop

Moduł jest przeznaczony dla aplikacji sklepów internetowych opartych na oprogramowaniu Prestashop w wersji min. 1.6.

Moduł umożliwia import aktualnej oferty PZL Sędziszów, wygenerowanie produktów w sklepie internetowym oraz ich późniejszą aktualizację. Moduł importuje opisy produktów, zastosowania, zamienniki, zdjęcia i prezentacje 3d.

1. Instalacja

Aby zainstalować moduł w sklepie internetowym należy:
 1. Pobrać plik modułu za pomocą linku powyżej.
 2. Następnie trzeba zalogować się do panelu administracyjnego sklepu i przejść do zakładki "Moduły".
 3. W zakładce "Moduły" należy kliknąć opcję "dodaj nowy moduł".
 4. Pojawi się okienko "Dodaj nowy moduł" w którym należy wybrać pobrany wcześniej plik modułu, oraz kliknąć "Prześlij moduł".
 5. Po pomyślnym wysłaniu na serwer pliku modułu pojawi się on na liście dostępnych modułów gdzie należy kliknąć klawisz "Instaluj".
 6. Po zainstalowaniu pojawi się widok konfiguracji modułu. Do poprawnej pracy modułu w widoku konfiguracji należy podać "Identyfikator Klienta" oraz "Token autoryzacyjny" pozwalające na autoryzację na serwerze PZL Sędziszów i pobranie pliku xml z ofertą. Aby uzyskać Identyfikator oraz Token proszę się skontyaktować z działem marketingu PZL Sędziszów admin.sklep@pzlsedziszow.pl.
 7. Po wprowadzeniu poprawnego identyfikatora i tokenu i zapisaniu danych moduł jest gotowy do użytkowania. Na dole widoku konfiguracji modułu oraz w menu "Katalog->Import Oferty PZL Sędziszów" znajdują się linki umożliwiające przejście do panelu importu w którym wykonujemy procedurę importu.

2. Import produktów

 1. Aby zaimportować ofertę w panelu importu należy najpierw pobrać aktualny plik xml z ofertą.
 2. Po pomyślnym pobraniu pliku xml wyświetlona zostaje informacja o dacie wygenerowania pliku i ilości produktów w pliku. Pliki xml są aktualizowane po każdej zmianie oferty lub raz na dobę, warto więc co jakiś czas ponownie pobrać plik z aktualną zawartością.
 3. Po pobraniu pliku xml wyświetlają się dodatkowe opcje importu.

  Podstawowym elementem jest wybór kategorii docelowej, do której chcemy zaimportować produkty. Pojedyńcza procedura importu importuje produkty tylko do jednej, wybranej kategorii.

  Produkty w ofercie PZL Sędziszów podzielone są kilka kategorii wyświetlonych w dolnym okienku. W zależności od aktualnej struktury katalogów już istniejących w sklepie, możemy zaimportować produkty ze wszystkich kategorii źródłowych lub tylko wybranych. Możemy wykonywać import kilkakrotnie, za każdym razem importując produkty z innej kategorii źródłowej do innej docelowej

  Jeżeli nie mamy w sklepie kategorii docelowych pasujących do specyfiki produktów możemy je utworzyć automatycznie zaznaczając kategorie z pliku xml, któe chcemy założyć i klikając na klawisz "Wygeneruj wybrane kategorie w kategorii wybranej powyżej". Kategorie są generowane w kategorii zaznaczonej na drzewku kategorii w okienku powyżej.

 4. Każdy import możemy dodatkowo skonfigurować zmieniając parametry importu:

  Opcja "Aktualizacja" określa czy import ma aktualizować produkty, które już były zaimportowane. Jeśli przełącznik ustawiony jest w trybie importowania wyłącznie nowych produktów, produkty wcześniej zaimportowane są pomijane. Jeśli aktualizacja jest włączona aktualizowane są tabelki zastosowań i lista zamienników. Opis i opis skrócony jest aktualizowany jeśli jest pusty, aby zapobiec nadpisaniu treści wprowadzonych przez użytkownika.

  Opcja "Importuj zdjęcia" określa czy prcedura importu ma pobrać z serwera PZL Sędziszów zdjęcia produktów i dołączyć je do produktów.

  Opcja "Importuj prezentacje 3d" określa czy prcedura importu ma pobrać z serwera PZL Sędziszów prezentacje 3d produktów i dołączyć je do produktów.

  Opis, lista zamienników i wymiary produktu są importowane do pola opis, natomiast tabela zastosowań jest importowana do osobnej tabeli danych i wyświetlana na dole strony produktu razem z prezentacją 3d

  Ważną opcją jest ustawienie dostępności produktu do zakupu poniżej stanu. Dostępne są tu trzy warianty dostępne w standardowej konfiguracji produktu w PrestaShop

 5. Po wybraniu kategorii źródłowej, docelowej przygotowaniu opcji importu można uruchomić procedurę klawiszem:
 6. Po uruchomieniu importu opcje konfiguracyjne stają się nieaktywne, pojawia się pasek postępu i kręcące się kółeczko informujące o pracy aplikacji. Import jest podzielony na ok 20 sekundowe etapy. Postęp procesu jest prezentowany na pasku postępu, a w okienku konsoli logowania wyświetlane są komunikaty kontrolne. Proces importu można zakończyć klawiszem "Zakończ Import". W przypadku zerwania komunikacji między serwerem a przeglądarką system zapamiętuje stan procesu i można go wznowić klawiszem "Kontynuuj".

  Bezpośrednio po zaimportowaniu nowe produkty są wyłączone aby operator mógł je sprawdzić i ew. skorygować.